Bestsellery
Arcoiris A1/A2 podręcznik + płyta MP3
Arcoiris A1/A2 podręcznik + płyta MP3
109,90 zł
szt.
 Spazio Italia 1- podręcznik ucznia
Spazio Italia 1- podręcznik ucznia
128,00 zł
szt.
Arcoiris B1.1 podręcznik + płyta MP3
Arcoiris B1.1 podręcznik + płyta MP3
89,90 zł
szt.
Bescherelle 1 Conjugaison
Bescherelle 1 Conjugaison
49,90 zł
szt.
GRAMÁTICA ATIVA 1
GRAMÁTICA ATIVA 1
88,00 zł
szt.
ELI Vocabulario Ilustrado Español
ELI Vocabulario Ilustrado Español
55,00 zł
szt.
Gente Hoy 1 Podr. + CD
Gente Hoy 1 Podr. + CD
135,00 zł
szt.

Practica tu espanol El lexico de los negocios

 Practica tu espanol El lexico de los negocios
Practica tu espanol El lexico de los negocios

El léxico de los negocios B2 to ćwiczenia poświęcone nauce języka hiszpańskiego biznesowego z serii Practica tu español, która zawiera najważniejsze zagadnienia gramatyczne i leksykalne dotyczące języka hiszpańskiego jako obcego (Espańol como lengua extranjera ELE). Są one przeznaczone do samodzielnej nauki, zawierają wyjaśnienie problemu, liczne przykłady w określonym kontekście i szereg ćwiczeń do utrwalenia przerobionego materiału. Są wydane w przyjaznym formacie i zawieraja klucz do ćwiczeń. Każdy zeszyt zajmuje się innym problemem z jakim muszą się zmierzyć uczący sie języka hiszpańskiego.  Każdy zeszyt składa się z 10 rozdziałów w których przedstawianym zasadom gramatycznym bądź leksykalnym towarzyszą liczne przykłady i zróżnicowane ćwiczenia z rozwiązaniami pomagającymi uczniom zorientować się na ile pzryswoili juz materiał. Zagadnienia poruszane w tej serii obejmują poziom A1- C 1 są następujące : A1 Practica la conjugación, A2 Ejercicios de pronunciación, A2-B1 Ortografia, A2-B1 Uso y contraste de tiempos verbales, B1 Ser y estar, B1 El subjuntivo, B1 Problemas frecuentes del espańol, B2 El lexico de los negocios, C1 Marcadores del discurso.

EAN: 9788497781596

Cena: 75,00 zł
szt.

Profesionales de la salud (B1-B2)

 Profesionales de la salud (B1-B2)
Profesionales de la salud (B1-B2)

Profesionales de la salud to podręcznik do języka hiszpańskiego dla osób, których celem jest opanowanie słownictwa i wyrażeń z dziedziny zdrowia. Odpowiada poziomom B1-B2 zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz programem nauczania Instytutu Cervantesa. Książka zachęca do podejmowania działań komunikacyjnych, dzięki którym uczeń nie tylko poznaje język, ale również uczy się go aktywnie używać - zostaje postawiony przed określoną sytuacją z udziałem pacjenta i dostaje szereg wskazówek, jak odpowiednio się nim zająć.

Lista rozdziałów:

 1. Ośrodek zdrowia w Hiszpanii
 2. Medycyna rodzinna
 3. Podstawowa opieka nad dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi
 4. Usługi podstawowej opieki zdrowotnej
 5. Anestezja i resuscytacja
 6. Pediatria i zdrowie dzieci
 7. Dermatologia i pielęgnacja skóry
 8. Nagłe wypadki


Każda lekcja rozpoczyna się od ustnego lub pisemnego omówienia aktualnych tematów, co prowokuje uczniów do podejmowania interakcji między sobą. Oprócz wprowadzania treści specjalistycznych, Profesionales de la salud realizuje cele leksykalne, gramatyczne i kulturowe.

Ponadto, książka zawiera zeszyt ćwiczeń z zadaniami umożliwiającymi zapoznanie się z modelami egzaminów Izby Gospodarczej, dodatek gramatyczny oraz transkrypcje.

EAN: 9788416108947

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

Cena: 133,00 zł
szt.

Bienvenidos de nuevo ćwiczenia

Bienvenidos de nuevo ćwiczenia
Bienvenidos de nuevo ćwiczenia

Książka jest hiszpańską metodą dla studentów turystyki i hotelarstwa. Może być również używana jako ogólna metoda dla dorosłych, którzy chcą uczyć się hiszpańskiego, aby podróżować do krajów hiszpańskojęzycznych.

Ten zeszyt ćwiczeń pozwala uczniowi wzmocnić i poszerzyć wiedzę zdobytą w książce ucznia. W nim usystematyzowano treści funkcjonalne i leksykalne, które zostały opracowane zgodnie z potrzebami studentów zainteresowanych tym sektorem. Publikacja oferuje praktyczną naukę języka hiszpańskiego z praktycznymi i prostymi wyjaśnieniami gramatycznymi.

EAN: 9788416108640

Cena: 69,90 zł
szt.

Bienvenidos de nuevo podręcznik

Bienvenidos de nuevo podręcznik
Bienvenidos de nuevo podręcznik
Książka to hiszpańska metoda dla studentów turystyki i hotelarstwa. Może być również używana jako ogólna metoda dla dorosłych, którzy chcą uczyć się hiszpańskiego, aby podróżować do krajów hiszpańskojęzycznych.
 
Jednostki w podręczniku ucznia są podzielone na następujące sekcje:

"Comenzamos" - ta sekcja przedstawia dialog, który pomoże uczniom w zrozumieniu kontekstu danego tematu. Dialogowi towarzyszą ćwiczenia mające na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu w mowie i piśmie.
"La vida misma" - przedstawia autentyczne dokumenty, które będą stanowić podstawę do późniejszej praktyki.
"En contexto" - ta sekcja koncentruje się na prezentacji i wykorzystaniu funkcji komunikacyjnych. Nacisk kładziony jest również na rozumienie i wyrażanie w formie pisemnej i ustnej.
"Te toca" - zawiera czynności mówione, które mają być wykonane parami.
"Profesionales" - pozwoli to uczniom odkryć więcej informacji na temat profili specjalistów w każdym sektorze.
"Atención al cliente" - Przedstawia różne sytuacje związane z klientami w każdym sektorze, a także zawiera ostateczne zadanie.

Ponadto na końcu książki znajduje się podsumowanie gramatyczne, a także jednostka korekty.

Treści audio można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej wydawcy (www.enclave-ele.net), klikając kartę "Extensión Digital", a następnie w zakładce "Acceso Audios". Uczniowie będą wtedy musieli zarejestrować swoje dane i utworzyć nazwę użytkownika i hasło.
 
EAN: 9788416108398
Cena: 115,00 zł
szt.

Cinco estrellas podręcznik + CD

Cinco estrellas podręcznik + CD
Cinco estrellas podręcznik + CD

Metoda nauczania języka hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym (zaawansowany B1-B2) skierowana do studentów uczących się języka profesjonalnego z dziedziny turystyki.
Podręcznik ten składa się z dwóch części:
Pierwsza Część zawiera:
8 jednostek ukierunkowanych na:
- Komunikację werbalną
- Pisanie: zadania z uzupełnieniem, praca z tekstem, opracowywanie wiadomości, notatki.
- Czytanie ze zrozumieniem
- Zadania gramatyczne 
- Słowniczek terminów i słów kluczowych
- Zadania ewaluacyjne pod koniec rozdziałów

Część druga zawiera:
Pięć jednostek skupionych na piśmie:
- Teksty związane z turystyką
- Korespondencja biznesowa
- Przygotowanie projektów współpracy
- Teksty turystyczne dotyczące: programów, wycieczek kulturalnych, przygotowanie ofert.

Podręcznik zawiera CD audio z odsłuchamy do pierwszej części podręcznika.

EAN: 9788497784849

Cena: 149,90 zł
szt.

Cultura y negocios

Cultura y negocios
Cultura y negocios

Podręcznik na poziomie C1 i C2 według ESOKJ, przeznaczony zarówno do nauki języka ekonomii jak i kluczowych czynników w zakresie różnic kulturowych w protokole podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej.
W nowym wydaniu zostały poprawione i zaktualizowane dane oraz informacje, które od czasu pierwszej edycji uległy zmianie.

EAN: 9788498482188

Cena: 111,00 zł
szt.

De ley manual de espanol juridico książka + CD

De ley manual de espanol juridico książka + CD
De ley manual de espanol juridico książka + CD

Książka przeznaczona do nauki języka hiszpańskiego na poziomie B2. Zawiera dysk CD audio do pracy z ćwiczeniami. Specyficzne słownictwo prawne i gramatyki. Załączniki: gramatyka, koniugacje czasowników, klucze, transkrypcje audio i wzory dokumentów.

EAN: 9788497787291

Cena: 135,00 zł

Descubre la gastronomia

Descubre la gastronomia
Descubre la gastronomia
Descubre la gastronomia - Odkryj gastronomię

Magazyn dla studentów ELE.

Pozwala uczniom lub studentom uczącym się języka hiszpańskiego cieszyć się lekturą, podnosząc poziom i pogłębiając wiedzę o kulturze i społeczeństwie hiszpańskim i latynoamerykańskim.

Menu degustacyjne dla smaków latynoskiego świata.

Kolekcja Discover pozwala studentowi cieszyć się lekturą i pogłębiać kulturę i społeczeństwo Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, jednocześnie poprawiając ich hiszpański.

Discover Gastronomy oferuje zwiedzanie smaków Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Książka składa się z 8 tematów, a każdy z nich znajdzie:
- Specyficzny leksykon przedstawiony w wizualny i atrakcyjny sposób, aby móc łatwo śledzić czytanie.
- Ciekawy tekst ekspozycyjny z pewnymi działaniami na rzecz zrozumienia, które pomagają przygotować się do DELE.
- Oryginalny wywiad z odpowiednimi osobami.
- Wizualny słowniczek na końcu, z terminami przedmiotu.

Ponadto Gastronomia oferuje przepisy reprezentujące kulturę kulinarną, po jednym w każdym temacie.
 
EAN: 9788490818534
Cena: 77,00 zł
szt.

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Prawo rodzinne. Język hiszpański

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Prawo rodzinne. Język hiszpański
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Prawo rodzinne. Język hiszpański

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Prawo rodzinne. Język hiszpański omawia terminy i pojęcia z zakresu polskiego i hiszpańskiego prawa rodzinnego w kontekście tłumaczenia poświadczonego.

W tym celu, analizie językowej poddawane są przykładowe polskie i hiszpańskie teksty prawne i prawnicze dotyczące:

 • zawarcia małżeństwa,
 • małżeńskiego ustroju majątkowego,
 • stosunków między rodzicami a dziećmi,
 • zakończenia małżeństwa i
 • alimentów.

Autorka omawia oraz przedstawia propozycję tłumaczenia m.in. takich dokumentów jak:

 • odpisy skrócone i zupełne: aktów małżeństwa i aktów urodzenia,
 • protokół uznania ojcostwa,
 • zaświadczenia: stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz o stanie cywilnym,
 • akt notarialny wyłączający ustawową wspólność majątkową,
 • pozwy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, rozwodowe,
 • wyroki o zaprzeczeniu ojcostwa, rozwodowe, w sprawie podwyższenia alimentów.

Każdy z omawianych dokumentów poprzedzony jest wstępem wyjaśniającym podlegające tłumaczeniu instytucje prawne. Książka została dodatkowo wzbogacona o ciekawe załączniki, takie jak glosariusze, zestawienia nazw polskich i hiszpańskich sądów i wydziałów, zestawienie form adresatywnych stosowanych wobec sędziów w języku polskim i hiszpańskim, klasyfikację języków prawa oraz tabelaryczne zestawienie technik tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych.

Publikacja ta skierowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniami przekładoznawczymi i tłumaczeniem dokumentów o różnym stopniu zaawansowania, dlatego zawiera ona zarówno bardziej skomplikowane problemy znane doświadczonym tłumaczom i językoznawcom, jak i te, które mogą być pomocne początkującym tłumaczom i kandydatom do zawodu tłumacza specjalistycznego i przysięgłego.

EAN:9788382354119

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

Cena: 164,00 zł
szt.

El espanol en etornos profesionales

El espanol en etornos profesionales
El espanol en etornos profesionales
Podręcznik prezentuje hiszpańską rzeczywistość ekonomiczną i biznesową, obejmującą różne sektory, takie jak turystyka, gastronomiczny lub naukowy.
Celem książki jest propagowanie wiedzy na temat hiszpańskiego statusu ekonomicznego i biznesowego oraz nauki samego języka.
 
Struktura książki zawiera następujące sekcje:
 
 • Przedstawienie kontekstu gospodarczego i społecznego, w którym spółka istnieje.  
 • Ekspertyza na temat zagadnień związanych z sektorem biznesowym firmy.
 • Główne cechy firmy (tworzenie, etapy ewolucji, głównych produktów, perspektywy, etc.).
 • Prezentacja firmy poprzez wideo korporacyjne (dostępne w ELEteca)
 • Porusza temat kultury i wielokulturowości, który zapewni szerszy i głębszy obraz otoczenia biznesowego w Hiszpanii.
 • Zasoby gramatyczne, które ułatwiają studentowi wykonywanie proponowanych działań.
EAN: 9788498486759
Cena: 88,00 zł

Emprendedores 1 - A1/A2 podręcznik + ćwiczenia

Emprendedores 1 - A1/A2 podręcznik + ćwiczenia
Emprendedores 1 - A1/A2 podręcznik + ćwiczenia

Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy.

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

Cena: 166,00 zł

Emprendedores 2 - B1 podręcznik + ćwiczenia

Emprendedores 2 - B1 podręcznik + ćwiczenia
Emprendedores 2 - B1 podręcznik + ćwiczenia

Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy.

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

Cena: 166,00 zł

Empresa siglo XXI + CD

Empresa siglo XXI + CD
Empresa siglo XXI + CD

Podręcznik na poziomie B2 i C1 według ESOKJ przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie biznesu. Książka zorientowana jest na doskonalenie kompetencji ogólnych i komunikacyjnych: językowych, kulturowych, socjolingwistycznych, pragmatycznych i międzykulturowych. Pomaga przygotować się do egzaminów organizowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Madrycie.

EAN: 9788498480412

Cena: 109,90 zł
szt.

Entorno empresarial - nueva edicion B2 podręcznik + CD

Entorno empresarial - nueva edicion B2 podręcznik + CD
Entorno empresarial - nueva edicion B2 podręcznik + CD

Nowe wydanie podręcznika będącego kontynuacją Entorno Laboral z serii Fines Especificos.
Na poziomie B2, wg. Europejskiego opisu systemu kształcenia językowego.
Nowości:
- szczegółowy indeks
- główne treści leksykalne, gramatyczne i funkcjonalne na stronach wejściowych rozdziałów,
- zaktualizowane daty i dane,
- kontekstualizacja działań wg. tytułów,
- osobne strony leksykalne dla każdego tematu.

Entorno empresarial jest skierowany dla tych, którzy chcą:
- nauczyć się języka związanego ze światem biznesu, działalności gospodarczej, papierów wartościowych, bankowości i gospodarki w Hiszpanii,
- wiedzieć wszystko o świecie negocjacji w Hiszpanii jak i Hispanoameryce,
- wiedzieć co jest kluczem do sukcesu w najważniejszych hiszpańskich i latynoskich firmach.
Podręcznik składa się z 8 jednostek tematycznych:
- słownictwo - prezentacja słownictwa i aktywnościami związanymi z tematem
- środki mowy - opracowane środki mowy
- gramatyka - zasady gramatyki
- warszat - rozwinięcie tematu
- dzisiejsze wiadomości - teksty informujące o najważniejszych firmach w świecie Hiszpanii; zadania stymulujące pracę w sieci, mające na celu poznanie klucza do sukcesu firmy,
- ćwiczenia ustne - wyrażenia i interakcje ustne,
- cztery jednostki tematyczne - spotkania, prezentacje, negocjacje i różnice kulturowe, środowisko negocjacji.

EAN: 9788477112976

Cena: 135,00 zł
szt.

Español jurídico. Prawniczy język hiszpański

Español jurídico. Prawniczy język hiszpański
Español jurídico. Prawniczy język hiszpański

Español jurídico to książka do nauki prawniczego języka hiszpańskiego.

Publikacja prezentuje terminologię prawną na podstawie hiszpańskich przepisów z poszczególnych dziedzin prawa oraz zawiera praktyczne ćwiczenia pozwalające usystematyzować i utrwalić słownictwo.

Książka podzielona jest na 8 tematycznych rozdziałów według głównych dziedzin prawa:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • prawo finansowe

Na każdy rozdział składa się:

 • krótkie wprowadzenie zawierające informację o głównych aktach prawnych regulujących dany obszar prawa w Polsce oraz w Hiszpanii,
 • autorski wyciąg z hiszpańskich przepisów prawnych, na podstawie których analizowana jest hiszpańska terminologia prawna. W tym celu pod każdym przepisem zamieszczona jest tabela z tłumaczeniem zawartych w nim terminów prawnych,
 • glosariusz prezentujący najważniejsze terminy z danej dziedziny prawa.
 • W niektórych rozdziałach zamieszone są również tabele pomocnicze prezentujące dodatkowe słownictwo przydatne w obrębie danego zagadnienia,
 • autorskie ćwiczenia pozwalające utrwalić i usystematyzować nabytą wiedzę.

Ostatni, 9 rozdział zawiera autorskie ćwiczenia zbiorcze uwzględniające słownictwo ze wszystkich prezentowanych w publikacji dziedzin prawa. Rozwiązanie tych zadań pozwala raz jeszcze, całościowo przećwiczyć znajomość terminologii prawniczej.

Español jurídico jest książką skierowaną do studentów filologii hiszpańskiej oraz studentów studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie słownictwa specjalistycznego, studentów prawa posługujących się językiem hiszpańskim, jak i dla wszystkich pasjonatów tego języka, którzy chcą się nim posługiwać na coraz wyższym poziomie.

Publikacja może wydać się interesująca również dla wykładowców i nauczycieli języka hiszpańskiego, w szczególności tych prowadzących zajęcia z tłumaczeń, kursy terminologii prawniczej lub biznesowej. Może ona także stanowić cenne wsparcie dla dla osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

EAN: 9788381286893

Cena: 145,00 zł
szt.

Por la cocina espanol

Por la cocina espanol
Por la cocina espanol

Lektura uproszczona w formie podróży po kuchni hiszpańskiej historia, przepisy, Poziom niższy średni (A2-B1).

EAN: 9788497785587

Cena: 79,90 zł

Profesionales de los negocios (B1+-B2)

Profesionales de los negocios (B1+-B2)
Profesionales de los negocios (B1+-B2)

Profesionales de los negocios to podręcznik z serii Profesionales dla nauki języka hiszpańskiego jako obcego w celu zdobycia kompetencji językowych pozwalających na pracę w krajach hispanojęzycznych w różnych zawodach. Serie tworzą podręczniki Profesionales de la salud B1-B2 poświęcony medycynie, Profesionales del mundo jurídico dla prawników, Profesionales de los negocios dla biznesu i Profesionales del turismo dla turystyki. Książka składa się z 8 rozdziałów, dodatku gramatycznego i słownika. Zawiera też zeszyt ćwiczeń. Natomiast nagrania audio są de ściągnięcia ze strony wydawnictwa.

EAN: 9788416108794

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

Cena: 133,00 zł

Profesionales del mundo juridico B1-B2 książka + materiały online

Profesionales del mundo juridico B1-B2 książka + materiały online
Profesionales del mundo juridico B1-B2 książka + materiały online

 Ta metoda została opracowana dla studentów uczelni wyższych, którzy już posiadają poziom średnio-zaawansowanym (B1-B2) w języku hiszpańskim i którzy są zainteresowani karierą w sektorze prawniczym. Ma on na celu pomóc uczniom poprawić ich umiejętności językowe, szczególnie w zakresie prawa, poprzez wyposażenie ich w niezbędny język wymagany do ich studiów i późniejszej roli w tej dziedzinie pracy.

EAN: 9788416108817

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

Cena: 133,00 zł
szt.

Profesionales del turismo (B1-B2)

Profesionales del turismo (B1-B2)
Profesionales del turismo (B1-B2)

Profesionales del turismo to podręcznik z serii Profesionales dla nauki języka hiszpańskiego jako obcego w celu zdobycia kompetencji językowych pozwalających na pracę w krajach hispanojęzycznych w różnych zawodach. Serie tworzą podręczniki Profesionales de la salud B1-B2 poświęcony medycynie, Profesionales del mundo jurídico dla prawników, Profesionales de los negocios dla biznesu i Profesionales del turismo dla turystyki. Książka składa się z 8 rozdziałów, dodatku gramatycznego i słownika. Zawiera też zeszyt ćwiczeń. Natomiast nagrania audio są de ściągnięcia ze strony wydawnictwa.

EAN: 9788416108800

ZAJRZYJ DO ŚRODKA

 

Cena: 133,00 zł
szt.

Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales. Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales. Polsko-hiszpański/Polaco-espanol
Słownik terminologii prawniczej. Diccionario de terminos legales. Polsko-hiszpański/Polaco-espanol

Słownik terminologii prawniczej polsko-hiszpański zawiera ok. 40 000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego.

Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyka ekonomiczną i biznesową.

Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługa podmiotów gospodarczych polsko-hiszpańskich, studentów oraz wszystkich pragnących pogłębić wiedzą z zakresu języka hiszpańskiego.

EAN: 9788325553111

Cena: 260,00 zł
szt.

Słownik terminologii prawniczej. Hiszpańsko-polski/polsko-hiszpański

Słownik terminologii prawniczej. Hiszpańsko-polski/polsko-hiszpański
Słownik terminologii prawniczej. Hiszpańsko-polski/polsko-hiszpański

Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański zawiera ok. 20 000 haseł z wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i handlowego. Ponadto znajdują się w nim hasła i słownictwo ściśle związane z tematyka ekonomiczną i biznesowa. Słownik stanowi niezastąpioną pomoc dla tłumaczy, prawników zajmujących się obsługa podmiotów gospodarczych polsko-hiszpańskich, studentów oraz wszystkich pragnących pogłębić wiedzą z zakresu języka hiszpańskiego.

El Diccionario de Terminologia Juridica Espanol-Polaco y Polaco-Espanol contiente alrededor de 20.000 entradas de varias ramas del Derecho, entre otros del Derecho Civil, Familiar, Penal y Mercantil. Tambien incluye palabras y expresiones relacionadas con temas economicos y comerciales. Este Diccionario sera indudablemente una ayuda indispensable para traductores, juristas que prestan servicios legales para entidades economicas polaco-espanolas, estudiantes y todos los que quieren profundizar sus conocimientos del idioma espanol.

EAN: 9788325517458

Cena: 111,00 zł
szt.

Temas de derecho podręcznik + klucz odpowiedzi

Temas de derecho podręcznik + klucz odpowiedzi
Temas de derecho podręcznik + klucz odpowiedzi

Seria książek przeznaczona dla osób, które chciałyby studiować na hiszpańskich uniwersytetach lub są zainteresowane pracą w sektorach: ekonomicznym, turystycznym, związanym z ochroną zdrowia czy prawniczym.
Zgodnie z zasadami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego poziom trudności odpowiada poziomowi B2.

Ćwiczenia bazują na autentycznych materiałach pochodzących z hiszpańskich przedsiębiorstw.

Zadania rozwijają cztery kompetencje językowe: czytanie, pisanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu.

W zależności od tytułu książki zawierają najważniejsze tematy z zakresu ekonomii i handlu, związane z turystyką oraz kulturą krajów hiszpańskojęzycznych, ochroną zdrowia i zagadnieniami prawa.

EAN: 9788498481181

Cena: 159,90 zł
szt.

Temas de empresa podręcznik

Temas de empresa podręcznik
Temas de empresa podręcznik

Temas de empresa to podręcznik przygotowujący do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu na poziomie superior wydawanego przez Madrycką Izbę Handlową. Zgodnie z zasadami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, poziom trudności odpowiada poziomowi B2.

 • Treść podręcznika oparta jest o autentyczne materiały pochodzące z hiszpańskich przedsiębiorstw.
 • Zadania rozwijają cztery kompetencje językowe: czytanie, pisanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu.
 • Podręcznik adresowany jest do osób, które chciałyby studiować na hiszpańskich uniwersytetach bądź pracować w firmach hiszpańskich.

EAN: 9788495986696

Cena: 109,90 zł

Temas de salud podręcznik

Temas de salud podręcznik
Temas de salud podręcznik

Seria książek przeznaczona dla osób, które chciałyby studiować na hiszpańskich uniwersytetach lub są zainteresowane pracą w sektorach: ekonomicznym, turystycznym, związanym z ochroną zdrowia czy prawniczym.
Zgodnie z zasadami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego poziom trudności odpowiada poziomowi B2.

Ćwiczenia bazują na autentycznych materiałach pochodzących z hiszpańskich przedsiębiorstw.

Zadania rozwijają cztery kompetencje językowe: czytanie, pisanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu.

W zależności od tytułu książki zawierają najważniejsze tematy z zakresu ekonomii i handlu, związane z turystyką oraz kulturą krajów hiszpańskojęzycznych, ochroną zdrowia i zagadnieniami prawa.

EAN: 9788498480337

Cena: 109,90 zł
szt.

Temas de turismo podręcznik

Temas de turismo podręcznik
Temas de turismo podręcznik

Manual para la preparación del Certificado Superior de Espanol del Turismo y para estudiantes que quieren desarrollar destrezas y conocimientos necesarios en este campo.

EAN: 9788495986993

Cena: 109,90 zł
szt.

Turismo 1 A1/A2 podręcznik + ćwiczenia + zawartość online

Turismo 1 A1/A2 podręcznik + ćwiczenia + zawartość online
Turismo 1 A1/A2 podręcznik + ćwiczenia + zawartość online
Kurs hiszpańskiego dla uczniów i profesjonalistów z branży turystycznej. Poziom A1/A2. Zawiera podręcznik i ćwiczenia i materiały do nauki online.

Składa się z 12 rozdziałów złożonych z następujących części:
 1. Zaczynamy: treść i słownictwo wprowadzone przez angażujące aktywności.
 2. Ćwiczymy: teksty i zadania utrwalające zagadnienia omówione w danym rozdziale.
 3. Robimy: zadanie komunikacyjne związane z branżą turystyczną.
 4. Rozszerzamy: przedstawienie aspektów kulturowych związanych ze światem turystyki i stosunkami społecznymi i pracowniczymi.
 
Na końcu każdego rozdziału zamieszczono m. in. podsumowanie, tabele czasowników i słownik. Książka zawiera rozwiązania do ćwiczeń i transkrypcje nagrań.
Cena: 155,00 zł
szt.

Turismo 2 B1 podręcznik + ćwiczenia + zawartość online

Turismo 2 B1 podręcznik + ćwiczenia + zawartość online
Turismo 2 B1 podręcznik + ćwiczenia + zawartość online
Kurs hiszpańskiego dla uczniów i profesjonalistów z branży turystycznej. Poziom B1. Zawiera podręcznik i ćwiczenia i materiały do nauki online.

Składa się z 12 rozdziałów złożonych z następujących części:
 1. Zaczynamy: treść i słownictwo wprowadzone przez angażujące aktywności.
 2. Ćwiczymy: teksty i zadania utrwalające zagadnienia omówione w danym rozdziale.
 3. Robimy: zadanie komunikacyjne związane z branżą turystyczną.
 4. Rozszerzamy: przedstawienie aspektów kulturowych związanych ze światem turystyki i stosunkami społecznymi i pracowniczymi.

Na końcu każdego rozdziału zamieszczono m. in. podsumowanie, tabele czasowników i słownik. Książka zawiera rozwiązania do ćwiczeń, transkrypcje nagrań oraz sekcję poświęconą fonetyce i pisowni.
Cena: 154,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl